دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس
به اطلاع کلیه دانشجویانی که فرم اعلام آمادگی خود را اخذ نموده و داوران مربوطه نیز تعیین گردیده لیکن تا تاریخ 95/11/30
موفق به دفاع نشده‌اند، می‌رساند در اسرع وقت و طی هفته جاری به روسای ادارات پژوهش دانشکده خود مراجعه فرمایند.
تاریخ درج خبر 1395/12/2


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 162                   کاربران مهمان: 224
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: رضا دانش
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: شهین محمدی سردابی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: بیژن سعیدی اصل
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: شیرین فیصلی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: عبدالعباس سلطانی پور
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: شیما ارشادی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: سیدعلی معادی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: هادی احمدفخرالدین
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: فاطمه عاشوری حسن کیاده
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: سید امین مشعشعیان
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: معصومه زالی چهلخانه
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: سمیه موری میری
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: غلامعلی بهبهان آبادی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: سارا زمان زارعی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نازنین مظفری مورد تصویب مدیر گروه عادل ظهیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی جایگاه وثیقه گذاری بیمه نامه عمر در نظام حقوقی ایران .......
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نگین نظری شیاسی مورد تصویب مدیر گروه عادل ظهیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تطبیقی شروط غیر متعارف و نامشروع در حقوق ایران و کامن لا .......
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کورش باجی مورد تصویب مدیر گروه عادل ظهیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل حقوقی دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین و اعلام مستثنیات قانونی .......
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسین زال بهبهانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توانمد سازی مدیران در شرکت (شرکت های تولیدی) .......
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه موری میری
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه موری میری
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میلاد رضائی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میلاد رضائی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه موری میری
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیدرضا موسیوند
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: رضا عبدالهیان
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: پگاه قربانی کلخواجه
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: صدور کد
شهناز برالایی برای پایان نامه دانشجو عزیز قنبری بیرگانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه شیرالی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه شیرالی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه شیرالی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه شیرالی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سرور طالعی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین سرمایه فکری و شاخص های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کریم ثابتی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کریم ثابتی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کریم ثابتی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کریم ثابتی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کریم ثابتی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کریم ثابتی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کریم ثابتی
تاریخ:
1396/03/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کریم ثابتی
تاریخ:
1396/03/07

سوالات متداول