دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 32                   کاربران مهمان: 68
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا قمری
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا کایدی بارده
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا قمری
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مرضیه دهقانی
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیامک بیژنی
تاریخ:
1397/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم نیک فرجام
تاریخ:
1397/05/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده مریدوطن
تاریخ:
1397/05/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه جعفری نعل اشکنانی
تاریخ:
1397/05/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناجی بلدی
تاریخ:
1397/05/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علي موري زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جنسیت وتاثیر آن بر ارتکاب جرم .......
تاریخ:
1397/05/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: مهران محمدی لندی
تاریخ:
1397/05/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی ملحان
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کیوان همت علیان
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمود لک
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عدنان حیدریان نژاد
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هدایت امیری
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن جنامی راد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر سبک های رهبری اخلاقی و تحولی بر رفتار شهروندی سازمانی و خوشنودی شغلی،با نقش میانجیگری معنویت سازمانی در کارکنان شرکت فولاد شادگان .......
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سید رضا سیف السادات
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فیروزه کنایی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوی در نظام حقوقی ايران و قانون کامن لا .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حیدر سندی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش بیمه در پرداخت مهریه وکاهش جرایم مدنی ناشی از عدم اجرای تعهد (متنفع کیست زوج یا زوجه) .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نواب ملایی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسداله ابوعلی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسداله ابوعلی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عمران اسماعیل غانمی
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ارزو قاسمی قاسموند
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو نینا مرادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو سید رضا سیف السادات کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو سارا زمان زارعی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن معصومی
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزان عباسیان
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسداله ابوعلی
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسداله ابوعلی
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل مطوری
تاریخ:
1397/05/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو خدیجه ممبینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی و اولویت بندی اقدامات منابع انسانی دانش محور در جهت ارتقا نوآوری سازمانی در شهرداری اهواز با استفاده از روش AHP .......
تاریخ:
1397/05/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسداله ابوعلی
تاریخ:
1397/05/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شاوران موسویان
تاریخ:
1397/05/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شاوران موسویان
تاریخ:
1397/05/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شاوران موسویان
تاریخ:
1397/05/22
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عیسی بنی نعیمه
دانشجو: رحیم شناوه نژاد
تاریخ:
1397/05/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا قمری مورد تصویب مدیر گروه عیسی بنی نعیمه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جایگاه فضای مجازی در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در حقوق کیفری ایران .......
تاریخ:
1397/05/22

سوالات متداول