دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 110                   کاربران مهمان: 192
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: طاهر فهیمی قلعه نو
تاریخ:
1395/11/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد رییسی وند
تاریخ:
1395/11/05
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسین بابایی
دانشجو: مجتبی شفیع
تاریخ:
1395/11/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسین بابایی
دانشجو: علی کاویانی
تاریخ:
1395/11/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسین بابایی
دانشجو: محسن شیخی
تاریخ:
1395/11/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو غلامرضا درویش نژاداصل مورد تصویب مدیر گروه محمد حسین بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: یک روش ترکیبی بر اساس QFD فازی و MCDM فازی برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین ( مطالعه موردی : پالایشگاه پیمان رامشیر پلیمر ) .......
تاریخ:
1395/11/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو غلامرضا درویش نژاداصل مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: یک روش ترکیبی بر اساس QFD فازی و MCDM فازی برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین ( مطالعه موردی : پالایشگاه پیمان رامشیر پلیمر ) .......
تاریخ:
1395/11/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا پورشمس
تاریخ:
1395/11/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی سعدانی پور
تاریخ:
1395/11/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی سعدانی پور
تاریخ:
1395/11/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی سعدانی پور
تاریخ:
1395/11/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی سعدانی پور
تاریخ:
1395/11/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کریم فرهانی عرب مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی یک روش دسته بندی دو مرحله‌ای برای پیش بینی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1395/11/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرشته سلحشوری مورد تصویب استاد راهنما محمد رضا سعیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شیوه جمع اوری جبران خسارت مادی و معنوی در حقوق مدنی ایران .......
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شبنم فرهنگ شریف
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیامک خسروی فارسانی
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه مدملیسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی تاثیر گزارش حسابرس، کمیته حسابرسی وهزینه خدمات غیر حسابرسی بردرماندگی مالی در گروه شرکت های صنایع غذایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اروراق .......
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه دهقانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر کیفیت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شقایق لیرابی پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عوامل بر برون سپاری سیستمهای اطلاعات حسابداری در بیمارستان گلستان اهواز .......
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه ابراهیمی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر روش بهایابی هدف بر مزیت رقابتی شرکتهای صنعتی و تولیدی استان خوزستان .......
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن حسین سوزنگرون
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محسن حسین سوزنگرون مورد تصویب مدیر گروه عیسی بنی نعیمه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: :جنبه های تربیتی وبازدارندگی مجازاتهاواقدامات تامینی وتربیتی قانون مجازات اسلامی1392 .......
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: صمد احمدی ارپناهی
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: سارا جواهری
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: علی سعدانی پور
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم صالحوند
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: گودرز تحریرپور
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ابراهیم طیبی عراقی
دانشجو: سیامک خسروی فارسانی
تاریخ:
1395/11/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد لرکی
تاریخ:
1395/11/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد لرکی
تاریخ:
1395/11/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد لرکی
تاریخ:
1395/11/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد لرکی
تاریخ:
1395/11/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی ممبنی
تاریخ:
1395/11/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی ممبنی
تاریخ:
1395/11/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی کریمی مورد تصویب مدیر گروه محسن صالحی نیا قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی بهینه سازی مالیاتی و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اورارق بهادر تهران .......
تاریخ:
1395/11/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ارشاد قراچه ء
تاریخ:
1395/11/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ضیاء کرمی
تاریخ:
1395/11/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: گودرز تحریرپور
تاریخ:
1395/11/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالامیر قدرتی
تاریخ:
1395/11/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ضیاء کرمی
تاریخ:
1395/11/02

سوالات متداول