دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 4
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هادی زرانژادیان
تاریخ:
1398/05/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هادی زرانژادیان
تاریخ:
1398/05/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هادی زرانژادیان
تاریخ:
1398/05/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هادی زرانژادیان
تاریخ:
1398/05/31
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو صلاح الدین منصوری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ارسلان رضایی
تاریخ:
1398/05/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: انیسه بویرحی
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدحسین درخشان نژاد
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد نوراله دزفولی
دانشجو: احسان حیدری
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد نوراله دزفولی
دانشجو: احسان علی زاده
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد نوراله دزفولی
دانشجو: ارش کلانتری
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو فاطمه اسمعیل زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو ورده شلهاوی زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو علی طلیبی فرد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو زهرا زادسر کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو مرتضی ملحان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو علیرضا ولی پور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو انیسه بویرحی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو ارسلان رضایی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو منا خزلی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو رضا مباشر کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو ولید نصیری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو اناهیتا پنجی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو موسی منصوری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو امیرعباس کاویانی نیا کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسعود عنایتی
تاریخ:
1398/05/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسعود عنایتی
تاریخ:
1398/05/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حجت اله حاجی رضائی
تاریخ:
1398/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حجت اله حاجی رضائی
تاریخ:
1398/05/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حجت اله حاجی رضائی مورد تصویب مدیر گروه اله کرم صالحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارایه الگوی ارزیابی جامع منابع انسانی بر اساس معیارهای کمی و کیفی در مؤسسات حسابرسی ایران .......
تاریخ:
1398/05/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حجت اله حاجی رضائی مورد تصویب مدیر گروه اله کرم صالحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارایه الگوی ارزیابی جامع منابع انسانی بر اساس معیارهای کمی و کیفی در مؤسسات حسابرسی ایران .......
تاریخ:
1398/05/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نیلوفر امیرابوالفتحی
تاریخ:
1398/05/20
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو سیامک بیژنی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حجت اله حاجی رضائی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارایه الگوی ارزیابی جامع منابع انسانی بر اساس معیارهای کمی و کیفی در مؤسسات حسابرسی ایران .......
تاریخ:
1398/05/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهور عبدالنبی زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر عملکرد پلیس در پیش گیری از جرم .......
تاریخ:
1398/05/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالامیر ارشادفر
تاریخ:
1398/05/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالرضا احمدی
تاریخ:
1398/05/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالرضا احمدی
تاریخ:
1398/05/19
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو نیلوفر امیرابوالفتحی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/19
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو نیلوفر امیرابوالفتحی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/19

سوالات متداول