دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 40                   کاربران مهمان: 96
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سوها گهری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی بر یادگیری بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری .......
تاریخ:
1396/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مسعود توسلیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین مدیریت دانش ، نو آوری سازمانی و رضایت شغلی معلمان در مدارس شهرستان خرمشهر .......
تاریخ:
1396/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مژگان حیدری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: .شناسايي مؤلفه هاي سنجش موفقيت سيستم هاي الكترونيكي يادگيري دردوره هاي ضمن خدمت كاركنان آموزش وپرورش شهرستان خرمشهر .......
تاریخ:
1396/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مژگان حیدری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: .شناسايي مؤلفه هاي سنجش موفقيت سيستم هاي الكترونيكي يادگيري دردوره هاي ضمن خدمت كاركنان آموزش وپرورش شهرستان خرمشهر .......
تاریخ:
1396/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سکینه عساکره مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی وضعیت سلامت سازمانی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر با استفاده از الگوی هوی وفیلدمن .......
تاریخ:
1396/08/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: علی غلامی نژاد
تاریخ:
1396/08/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: مریم ادی
تاریخ:
1396/08/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: بهزاد توکلی جهرمی
تاریخ:
1396/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عباس فرج الهی مورد تصویب مدیر گروه فریدون امیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تجربه مشتریان بر فرآیند خرید در صنعت بیمه .......
تاریخ:
1396/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا زادسر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای رادیو و تلویزیون در قانون داخلی ایران .......
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبدالحمید نیک پی مورد تصویب مدیر گروه عادل ظهیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي فقهي حقوقي اهليت اتباع خارجه در منطقه آزاد اروند .......
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زینب قایمی مورد تصویب مدیر گروه عادل ظهیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح .......
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یاور مرادی گراوند مورد تصویب مدیر گروه عادل ظهیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ماهیت کاربردی و استنادی قاعده بینه در ادله اثبات دعاوی مدنی و استثنائات وارده بر آن با تاکید بر فقه و حقوق .......
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسا جزیره پورهرمزی مورد تصویب مدیر گروه عادل ظهیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیکی .......
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمود محمدی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امل جنامی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امل جنامی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا جعفرپورکهنکی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا جعفرپورکهنکی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داریوش عزیزی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داریوش عزیزی
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد چنانی
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حبیب اله امانی
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناهید مصلی نژاد
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجتبی قطینه
تاریخ:
1396/08/25

سوالات متداول