دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 80                   کاربران مهمان: 132
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غزال سالک
تاریخ:
1396/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رحیم شناوه نژاد
تاریخ:
1396/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشید امیری
تاریخ:
1396/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهرزاد تمیمیان
تاریخ:
1396/12/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احمدرضا محمودی برام مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و مطالعه قوانین کیفری ایران در خصوص حمایت از بزه دیدگان ناتوان (سالمندان،زنان و اطفال) .......
تاریخ:
1396/12/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو غلامحسین نوری زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی حق دفاع متهم در نظام کیفری ایران .......
تاریخ:
1396/12/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عیسی بنی نعیمه
دانشجو: زینب ایاران
تاریخ:
1396/12/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عیسی بنی نعیمه
دانشجو: حسین خالدی فرد
تاریخ:
1396/12/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عباس ابراهیمی فرج ابادی مورد تصویب مدیر گروه عیسی بنی نعیمه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه تطبیقی تحصیل نامشروع دلیل جزایی درحقوق کیفری ایران و فقه اسلامی .......
تاریخ:
1396/12/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین جعفری بابادی
تاریخ:
1396/12/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: ندا فهمی
تاریخ:
1396/12/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: ندا فهمی
تاریخ:
1396/12/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: عبدالمعین طرفی
تاریخ:
1396/12/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: نواب ملایی
تاریخ:
1396/12/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: احمد زنگنه نژاد
تاریخ:
1396/12/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مسعود منیخی نژاد مورد تصویب مدیر گروه فریدون امیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه بين نقدشوندگي و عملكرد بانکها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو غزال سالک مورد تصویب مدیر گروه امید رشنودی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی یک سیستم توصیه گر همکار در شبکه های اجتماعی بر اساس الگوریتم Friendlink و خوشه بندی .......
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو غزال سالک مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی یک سیستم توصیه گر همکار در شبکه های اجتماعی بر اساس الگوریتم Friendlink و خوشه بندی .......
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب کعبی
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب کعبی
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب کعبی
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مسعود منیخی نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه بين نقدشوندگي و عملكرد بانکها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: احسان کریمیان
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: مسعود محمدی
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: غانم پاک وطن
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: مهدی آزادیخواه
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نادیا شب روی جرف
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نادیا شب روی جرف
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی سلیمانی
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حیدر دوسی
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا پدمه
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید صباح حسینی
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلامعلی پورمحمدی
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی گلستانی پور
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ابراهیم طیبی عراقی
دانشجو: مسعود شهابی
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه جهانیان مورد تصویب مدیر گروه محمد ابراهیم طیبی عراقی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: حل مدل ریاضی مسئله زمانبندی کارگاه فولادسازی- ریخته گری پیوسته با الگوریتم فراابتکاری نوین .......
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هادی سلیمانی مورد تصویب مدیر گروه محمد ابراهیم طیبی عراقی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه مدل لجستیک معکوس خوردو با توجه به موانع موجود در بازار .......
تاریخ:
1396/12/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ابراهیم طیبی عراقی
دانشجو: وحید کاظمی
تاریخ:
1396/12/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ابراهیم طیبی عراقی
دانشجو: شیروان قنواتی
تاریخ:
1396/12/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ابراهیم طیبی عراقی
دانشجو: مجتبی قطینه
تاریخ:
1396/12/23

سوالات متداول