دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 8
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امید رشنودی
دانشجو: سیده فاطمه موسوی
تاریخ:
1398/12/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: داریوش قربانی
تاریخ:
1398/12/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زهرا زادسر
تاریخ:
1398/12/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هادی علمی
تاریخ:
1398/12/04
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو هادی علمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/12/04
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو عاطفه ناصر کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مصطفی نظری
تاریخ:
1398/11/30
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو مصطفی نظری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/30
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو عباسعلی شهابی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی گرامی خرم آباد
تاریخ:
1398/11/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی حزبایی
تاریخ:
1398/11/29
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو علی حزبایی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علیرضا گلزاده
تاریخ:
1398/11/29
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو علیرضا گلزاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مجتبی حیدری کیا
تاریخ:
1398/11/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زهره خدادوست
تاریخ:
1398/11/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: میثم نری میسایی
تاریخ:
1398/11/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حسن بوعذار
تاریخ:
1398/11/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: احسان علی زاده
تاریخ:
1398/11/28
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو احسان علی زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: شاهرخ دشت بزرگی
تاریخ:
1398/11/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: شاهرخ دشت بزرگی
تاریخ:
1398/11/28
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو میثم نری میسایی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سعدون باوی
تاریخ:
1398/11/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ایمان عسکری
تاریخ:
1398/11/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد پورحاجبی
تاریخ:
1398/11/26
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو سعدون باوی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/26
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو ایمان عسکری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فرزاد محمودی
تاریخ:
1398/11/26
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو فرزاد محمودی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/26
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: ناجی بلدی
تاریخ:
1398/11/23
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: وفاء پورحاتمی
تاریخ:
1398/11/23
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: احسان جاوریان
تاریخ:
1398/11/23
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: علی شهابی نسب
تاریخ:
1398/11/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: خالد بغلانی
تاریخ:
1398/11/21
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو خالد بغلانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/21
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو حسن بوعذار کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: اسماعیل داودی
تاریخ:
1398/11/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: انیتا ترکی هرچگانی
تاریخ:
1398/11/20
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو انیتا ترکی هرچگانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/20

سوالات متداول