دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 8                   کاربران مهمان: 20
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم نری میسایی
تاریخ:
1397/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم نری میسایی
تاریخ:
1397/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم نری میسایی
تاریخ:
1397/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم نری میسایی
تاریخ:
1397/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم نری میسایی
تاریخ:
1397/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کریم رضوانی راز مورد تصویب مدیر گروه اله کرم صالحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تبيين روابط كيفيت سود ، افشاي اختياري اطلاعات و هزينه سرمايه با نقش ميانجي گري هزينه هاي نمايندگي : با رويكرد معادلات ساختاري .......
تاریخ:
1397/09/22
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: امراله درویشی
تاریخ:
1397/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ناصر نفیسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رضایت مندی مشتریان بانک ملت کلان شهر اهواز از بانکداری الکترونیک با استفاده از تلفیق مدل های TAM و SERVQUAL .......
تاریخ:
1397/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هدایت شهریاری
تاریخ:
1397/09/22
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رامین سوادی جهار محالی
تاریخ:
1397/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی شریفی هشجین
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی شریفی هشجین
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا مباشر
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: محمد خسروانی
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: قاسم هاشمی
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: عبدالامیر ناصری
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: کریم عذاری اهوازی
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مصطفی جزایری اصل مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه تطبیقی شرط نامشروع عقد و آثار آن در حقوق ایران و امارات .......
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یاسین شجاع
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یاسین شجاع
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجید رشیدی
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین واقف پور
دانشجو: ورده شلهاوی زاده
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین واقف پور
دانشجو: علی بروایه
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین واقف پور
دانشجو: سیدحجت رضوی
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین واقف پور
دانشجو: ولید عبدی پور
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین واقف پور
دانشجو: احمدرضا رضایی مجد
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین واقف پور
دانشجو: مهدی عسکری
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین واقف پور
دانشجو: فرهاد امینی راد
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نادیا نیسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اهمیت فرآیند ثبت آنی اسناد و املاک در تسریع رسیدگی به دعاوی حقوقی .......
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نادیا نیسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اهمیت فرآیند ثبت آنی اسناد و املاک در تسریع رسیدگی به دعاوی حقوقی .......
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمزه عباسیان ثامری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: امکان سنجی ارث اعضای بدن میت .......
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمیرا اسدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تطبیقی شرایط واثار قرارداد کار با قواعد عمومی قراردادها .......
تاریخ:
1397/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هدایت امیری
تاریخ:
1397/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نوال حمید مورد تصویب مدیر گروه عادل ظهیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مسئولیت مدنی معلولین جسمی و ذهنی در حقوق ایران و انگلیس .......
تاریخ:
1397/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مصطفی جزایری اصل مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی شرط نامشروع عقد و آثار آن در حقوق ایران و امارات .......
تاریخ:
1397/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهران بهفر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی ارتباط بین هرم و انعطاف پذیری واحد تجاری بر تصمیمات ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مطالعه موردی شرکتهای صنا .......
تاریخ:
1397/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نوال حمید مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مسئولیت مدنی معلولین جسمی و ذهنی در حقوق ایران و انگلیس .......
تاریخ:
1397/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کامران اسکندری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی کیفیت مهندسی عمران از نظر شاخص ایمنی ساخت .......
تاریخ:
1397/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا بنی سعید مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تأثیر کارآفرینی و مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار منطقه آزاد اروند .......
تاریخ:
1397/09/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ندا فهمی
تاریخ:
1397/09/20

سوالات متداول