دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 14                   کاربران مهمان: 53
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو خدیجه ممبینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سعید انجامی
تاریخ:
1398/07/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه حیدری
تاریخ:
1398/07/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پروین حسینی
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پروین حسینی
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پروین حسینی
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مینا عساکره
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو جمال ال بوناظر کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو کاوه اروانه کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو غلامعباس نعمتی سعادت اباد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو امید سفیدگر کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو سمیه هاشم پور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو سارا کایدی بارده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا احمدیان
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو سیدرسول موسوی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رضوان کلایی نظرپور
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو صادق ظهیری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو سلام عیدیان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو امیر بصیری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: کورش طلاوری
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: مرتضی محمد مطور
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو داریوش عزیزی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: میترا گودرزی
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: حمید کوراوند تخت سبزی
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: داریوش عزیزی
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عبدالعزیز بن سعید
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو شیما ارشادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نادیا نیسی
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو نادیا نیسی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد بهگام
تاریخ:
1398/07/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیدحجت رضوی
تاریخ:
1398/07/20
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو منوچهر اقاجری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/20
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو منوچهر اقاجری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسین حیدری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تأثیر سازمان های غیر دولتی حوزه انرژی در شکل گیری توسعه پایدار در خاورمیانه .......
تاریخ:
1398/07/18
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد علی عفری
تاریخ:
1398/07/17
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد علی عفری
تاریخ:
1398/07/17
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدی پورعباسی
تاریخ:
1398/07/17
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدی پورعباسی
تاریخ:
1398/07/17
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: دل آرام صادقیان قهفرخی
تاریخ:
1398/07/17
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: محمد دامی
تاریخ:
1398/07/16

سوالات متداول