دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 6                   کاربران مهمان: 15
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: سپهر بهادری
تاریخ:
1398/04/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: الهام مدرس زاده
تاریخ:
1398/04/03
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: سیدرسول موسوی
تاریخ:
1398/04/03
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: فروزنده بیداروند
تاریخ:
1398/04/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جعفر افراخته مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی بر بهره وری کارکنان دانشگاه (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر ) .......
تاریخ:
1398/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیامک بیژنی
تاریخ:
1398/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی غانمی
تاریخ:
1398/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیامک بیژنی
تاریخ:
1398/04/02
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حسن مطور
تاریخ:
1398/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده مریدوطن
تاریخ:
1398/04/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده مریدوطن
تاریخ:
1398/04/01
موضوع: صدور کد
سید احمد علوی برای پایان نامه دانشجو یاور مرادی گراوند کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ارش کلانتری
تاریخ:
1398/04/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ارش کلانتری
تاریخ:
1398/04/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیاوش نوروزی مورد تصویب مدیر گروه عبدالکریم لویمی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تطبیقی قلمرو اختیارات ولی در خصوص اموال مولی علیه در نظام های حقوقی ایران و انگلیس .......
تاریخ:
1398/04/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رعد بوعذار
تاریخ:
1398/04/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رعد بوعذار
تاریخ:
1398/04/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صالح لطیفی
تاریخ:
1398/03/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید حاجیان سعیدی
تاریخ:
1398/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید حاجیان سعیدی
تاریخ:
1398/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایمان عسکری
تاریخ:
1398/03/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد نیسی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید جلالی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدطاهر مرهونی مورد تصویب مدیر گروه فریدون امیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر بازارهای داخلی بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای مسکن استان خوزستان .......
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید جلالی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید جلالی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید جلالی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید جلالی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید جلالی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید جلالی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید جلالی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: همت علی ترکارانی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: محمد رضا غلامی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: همت علی ترکارانی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدجمشید جلالی
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمزه عباسیان ثامری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شباهت ها و تفاوت های مسئولیت مدنی شهرداری ها در مناطق آزاد و سرزمین اصلی .......
تاریخ:
1398/03/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: شهرام عالی وند
تاریخ:
1398/03/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فروزنده بیداروند
تاریخ:
1398/03/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: کیوان همت علیان
تاریخ:
1398/03/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد نظری پور
تاریخ:
1398/03/27

سوالات متداول