دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 63                   کاربران مهمان: 79
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فردین فیروزبخت
تاریخ:
1397/03/05
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین واقف پور
دانشجو: کاظم عبودی
تاریخ:
1397/03/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی گله دارنژاد
تاریخ:
1397/03/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی گله دارنژاد
تاریخ:
1397/03/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی گله دارنژاد
تاریخ:
1397/03/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدجواد موسوی نسب
تاریخ:
1397/03/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدجواد موسوی نسب
تاریخ:
1397/03/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدجواد موسوی نسب
تاریخ:
1397/03/05
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صالحی نیا
دانشجو: صادق احمدی
تاریخ:
1397/03/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدجواد موسوی نسب مورد تصویب مدیر گروه محسن صالحی نیا قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه اثرات فرار مالیاتی و فساد مالیاتی بر سطح و نوسان سرمایه گذاری خصوصی و هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1397/03/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدمحمد یابری مفرد مورد تصویب مدیر گروه محسن صالحی نیا قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در دوره های رونق و رکود اقتصادی .......
تاریخ:
1397/03/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدجواد موسوی نسب مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه اثرات فرار مالیاتی و فساد مالیاتی بر سطح و نوسان سرمایه گذاری خصوصی و هزینه های عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1397/03/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سيده ليلي سيد عبودي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی ماهیت حقوقی شخصیت جنین آزمایشگاهی از منظر حقوق ایران و فقه اسلام. .......
تاریخ:
1397/03/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کیوان چلداوی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر مکانیزم اجرای سیستم اطلاعات بیمارستانی قابل دسترس برای بیمار در روابط پژشک وبیمار در بیمارستان های دولتی استان خوزستان دیدگاه عادلانه خدمات .......
تاریخ:
1397/03/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اسداله ابوعلی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بکارگیری تکنیک تصمیم گیری الکتر بمنظور اولویت بندی پیمانکاران خدمات تعمیرات اساسی دوره ای ماشین آلات (مطالعه موردی: صنعت نفت) .......
تاریخ:
1397/03/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد نظری پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر مولفه های سرمایه روانشناختی بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی : بانک رفاه کارگران اهواز) .......
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد یزدی پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی و اولویت بندی عوامل ریسک زا در زنجیره تامین با تکنیک تصمیم گیری فرآیند تحلیل شبکه (مطالعه موردی:صنعت خودروسازی .......
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو خالد بغلانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر عملیات لجستیک تحویل محصول بر عملکرد صادرات شرکت پتروشیمی مارون در بازارهای جهانی .......
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ابراهیم طیبی عراقی
دانشجو: ماجد ام غریب زداه معین
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امین ساسان فر مورد تصویب مدیر گروه محمد ابراهیم طیبی عراقی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رتبه بندی راهبردهای پایداری نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش ترکیبی promethee و آنتروپی شانون , مطالعه موردی پتروشیمی امیرکبیر .......
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد جبوری عباسی مورد تصویب مدیر گروه محمد ابراهیم طیبی عراقی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه مدل اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با در نظر گرفتن نرخ بیکاری در منتخبی از کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه .......
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو وهاب بحرانی مورد تصویب مدیر گروه محمد ابراهیم طیبی عراقی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی و اولویت بندی مخاطرات پذیرش رایانش ابری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آنها (مطالعه موردی: شرکت بهره بر .......
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد جبوری عباسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه مدل اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با در نظر گرفتن نرخ بیکاری در منتخبی از کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه .......
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امین ساسان فر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رتبه بندی راهبردهای پایداری نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش ترکیبی promethee و آنتروپی شانون , مطالعه موردی پتروشیمی امیرکبیر .......
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین واقف پور
دانشجو: عبدالحمید نیک پی
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلامعباس فدعمی
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلامعباس فدعمی
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلامعباس فدعمی
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلامعباس فدعمی
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلامعباس فدعمی
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلامعباس فدعمی
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی چاروسایی
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی چاروسایی
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی چاروسایی
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی چاروسایی
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی چاروسایی
تاریخ:
1397/03/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی ملحان
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نوذر تامرادی بابایی
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد نوراله دزفولی
دانشجو: سینا رحمتی
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید عالمی
تاریخ:
1397/03/01

سوالات متداول