دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 13
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرهاد چنانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و نقد مجازات سنگسار در اسلام و سایر ادیان .......
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرهاد چنانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و نقد مجازات سنگسار در اسلام و سایر ادیان .......
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدطاهر چهرازی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر حبس بر مجرم و آثار آن در جامعه .......
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ابراهیم طیبی عراقی
دانشجو: ناجی بلدی
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ابراهیم طیبی عراقی
دانشجو: مرتضی محمد مطور
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ابراهیم طیبی عراقی
دانشجو: مجتبی علاسوند زردکوهی
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی عسکری
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن اقاجری پور
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن اقاجری پور
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو سحر اصل مرز کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو مرضیه جلیلیان کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: راضیه شهریاری
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: راضیه شهریاری
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: راضیه شهریاری
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: راضیه شهریاری
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: راضیه شهریاری
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: راضیه شهریاری
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو راضیه شهریاری کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد نواصر
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد نواصر
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد نواصر
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد نوراله دزفولی
دانشجو: امین کعبی پوزه
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد نوراله دزفولی
دانشجو: نیما کریمیان
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین واقف پور
دانشجو: سارا کایدی بارده
تاریخ:
1397/07/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عادل پورحزبه
تاریخ:
1397/07/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عادل ظهیری
دانشجو: سحر بهزادی زاده
تاریخ:
1397/07/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یاسمین نیسی مورد تصویب مدیر گروه عادل ظهیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تطبیقی کیفیت و نتایج اسقاط خیارات در نظام حقوقی ایران و انگلستان. .......
تاریخ:
1397/07/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یاسین شجاع مورد تصویب مدیر گروه عادل ظهیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: (( بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی معاملات با حق استرداد ، در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس )) .......
تاریخ:
1397/07/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید سلطان حسینی امین
تاریخ:
1397/07/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید سلطان حسینی امین
تاریخ:
1397/07/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید سلطان حسینی امین
تاریخ:
1397/07/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد علی عفری
تاریخ:
1397/07/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کریم رضوانی راز مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تبيين روابط كيفيت سود ، افشاي اختياري اطلاعات و هزينه سرمايه با نقش ميانجي گري هزينه هاي نمايندگي : با رويكرد معادلات ساختاري .......
تاریخ:
1397/07/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کریم رضوانی راز مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تبيين روابط كيفيت سود ، افشاي اختياري اطلاعات و هزينه سرمايه با نقش ميانجي گري هزينه هاي نمايندگي : با رويكرد معادلات ساختاري .......
تاریخ:
1397/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالامیر ناصری
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالامیر ناصری
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالامیر ناصری
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لبیبه حمیدانی پور
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین عطایی نژاد
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر ناصری پور
تاریخ:
1397/07/25

سوالات متداول