دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 94                   کاربران مهمان: 158
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل داودی
تاریخ:
1395/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هادی عطرفه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی راهبردها و موانع توسعه اقتصادی شلمچه .......
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیامک خسروی فارسانی
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی امیری زاده
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم مزبانی
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهرام عباسیان
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهرام عباسیان
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد ترکاشوند
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد ترکاشوند
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد ترکاشوند
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد ترکاشوند
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد ترکاشوند
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد ترکاشوند
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد ترکاشوند
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد ترکاشوند
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی کریمی
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اسماعیل داودی مورد تصویب مدیر گروه محسن صالحی نیا قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر نقطه سربه سر معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی بر کارایی بازار سهام شرکت ها .......
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبدالله بحرانی مورد تصویب مدیر گروه عادل ظهیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی فقهی وحقوقی مسولیت مدنی ناشی ازتفویت زمان .......
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی کریمی
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کرامت اکبری
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی کریمی
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو قنبر نژاد حسینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: قوانین حاکم بر پلیس ایران از صدر اسلام تا حکومت اسلامی وتطبیق ان بر کشورهای غیره مسلمان .......
تاریخ:
1395/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم باقری منش
تاریخ:
1395/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم باقری منش
تاریخ:
1395/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جعفر فرامرزی مورد تصویب مدیر گروه فریدون امیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحليل و اولويت بندي عوامل موثر بر تسهيل صادرات در صنايع غذايي با استفاده از تكنيك TOPSIS مورد مطالعه : شركت هاي صنايع غذايي در استان خوزستان .......
تاریخ:
1395/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جعفر فرامرزی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحليل و اولويت بندي عوامل موثر بر تسهيل صادرات در صنايع غذايي با استفاده از تكنيك TOPSIS مورد مطالعه : شركت هاي صنايع غذايي در استان خوزستان .......
تاریخ:
1395/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جهانبخش سلطانی
تاریخ:
1395/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ناهید حسین زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیرخدمات بانکداری الکترونیک بر ارایه تسهیلات بانکی دربانک قوامین شعب استان خوستان .......
تاریخ:
1395/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سحر امیری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي اثر هوش تجاري بر اثربخشي سازمان مطالعه موردي پتروشيمي بندرامام .......
تاریخ:
1395/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد بخیر زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد و بهره و ر ی سازمان (مطالعه موردی پا لا یشگا ه آ با د ا ن ) .......
تاریخ:
1395/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم باقری منش
تاریخ:
1395/11/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: منوچهر رضائی میرقاید
تاریخ:
1395/11/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: طاهر فهیمی قلعه نو
تاریخ:
1395/11/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: علیرضا پورشمس
تاریخ:
1395/11/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: جمال علوی
تاریخ:
1395/11/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: یوسف مهری بابادی
تاریخ:
1395/11/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: سید بهتاش نوری کرمانشاهی
تاریخ:
1395/11/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: سارا جواهری
تاریخ:
1395/11/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: رضا محمدی پور دشت بزرگ
تاریخ:
1395/11/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: فرخ هرمزی نژاد
تاریخ:
1395/11/28

سوالات متداول