دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدامراد اتشکار
تاریخ:
1397/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عباس هلالات مورد تصویب مدیر گروه عیسی بنی نعیمه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تضمین های حمایتی از بزه دیدگان با تاکید بر تحولات تقنینی اخیر .......
تاریخ:
1397/11/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عیسی بنی نعیمه
دانشجو: علی محمدی
تاریخ:
1397/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا باقری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عوامل موثر جهت گیری بازاریابی داخلی بر نتایج مشتری خارجی (رضایت مشتری)با توجه نقش میانجی نگرش کارکنان کارکنان مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی ش .......
تاریخ:
1397/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی منصوری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه تطبیقی عدم النفع درفقه وحقوق نظام های حقوقی ایران ومصر .......
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش طلاوری
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد پورحاجبی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر تعهد سازمانی با نقش میانجی هوش هیجانی و خود گردانی کار (مورد مطالعه : بهداشت و درمان صنعت نفت ابادان ) .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بیژن سعیدی اصل
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بیژن سعیدی اصل
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بیژن سعیدی اصل
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بیژن سعیدی اصل
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین واقف پور
دانشجو: انیسه بویرحی
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو معصومه عبدوی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم جعفرآقایی مورد تصویب مدیر گروه محمد ابراهیم طیبی عراقی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: حل مسئله مكان يابي مسير يابي براي انبار عبوري در زنجيره تامين در حالت چند محصولی .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو بیژن سعیدی اصل کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا بهاروندی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مشکلات ماده ۳۴ قانون ثبت و راه های برون رفت از آن .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیراحمد محمدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مسولیت مدنی مدیران بانکی ناشی از تخلف آنان از مقررات در برابر مشتریان .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم جعفرآقایی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: حل مسئله مكان يابي مسير يابي براي انبار عبوري در زنجيره تامين در حالت چند محصولی .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو قدرت اله رجایی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یحیی باوی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر ویژگی های هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی ایران .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجتبی حسین پور گم یک مورد تصویب مدیر گروه عادل ظهیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و تحلیل ثبت ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در نظام حقوقی ایران .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عیسی بنی نعیمه
دانشجو: بیژن صالحی
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمزه بدوی مورد تصویب مدیر گروه عیسی بنی نعیمه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ضمانت اجرای نقض حقوق شهروندی درفرایند تحقیقات پلیسی .......
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید عبداله موسوی مقدم
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمزه بدوی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ضمانت اجرای نقض حقوق شهروندی درفرایند تحقیقات پلیسی .......
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فیروزه کنایی
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید بتکده
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید بتکده
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یاسمین نیسی
تاریخ:
1397/11/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ساجده سالمی پوریان
تاریخ:
1397/11/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین عطایی نژاد
تاریخ:
1397/11/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین عطایی نژاد
تاریخ:
1397/11/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین عطایی نژاد
تاریخ:
1397/11/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجید رشیدی
تاریخ:
1397/11/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کاوه اروانه
تاریخ:
1397/11/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالله دهاسی
تاریخ:
1397/11/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شاهرخ قشقایی نیا
تاریخ:
1397/11/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شاهرخ قشقایی نیا
تاریخ:
1397/11/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اناهیتا صالحی مهر
تاریخ:
1397/11/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اناهیتا صالحی مهر
تاریخ:
1397/11/24

سوالات متداول