دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 122                   کاربران مهمان: 187
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فروزان نظری گراوند
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فروزان نظری گراوند
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فروزان نظری گراوند
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فروزان نظری گراوند
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم مزبانی
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضا داودی
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم مزبانی
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبداله عبدالهی سعیدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مقایسه ای ارزش افزوده اقتصادی و بازده دارایی ها برای پیش بینی ارزش ایجاد شده برای سهامداران و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس .......
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فروزان نظری گراوند
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پگاه قربانی کلخواجه
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پگاه قربانی کلخواجه
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پگاه قربانی کلخواجه
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پگاه قربانی کلخواجه
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محسن کوهگرد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برنامه ریزی راهبردی اطلاعات در شرکت پالایش نفت آبادان با هدف طراحی معماری اطلاعاتی سازمان .......
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محسن کوهگرد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برنامه ریزی راهبردی اطلاعات در شرکت پالایش نفت آبادان با هدف طراحی معماری اطلاعاتی سازمان .......
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه پارسایی
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه پارسایی
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ابراهیم طیبی عراقی
دانشجو: محمد ربحاوی
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ابراهیم طیبی عراقی
دانشجو: هادی عطرفه
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین زیارتی
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبداله امیری مورد تصویب مدیر گروه محمد نوراله دزفولی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر مدیریت دانش در پروژه های عمرانی( مطالعه موردی: استان خوزستان) .......
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یداله شریفی مورد تصویب مدیر گروه محمد نوراله دزفولی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی قیمت گذاری در پروزه های ساخت وساز عظیم با توجه به کیفیت مصالح بکار رفته واستحکام بنا ( نمونه موردی : پروژه عمرانی مسکن مهر پردیس ) .......
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی رجبی مورد تصویب مدیر گروه محمد نوراله دزفولی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه یک مدل تصمیم گیری فازی برای مشارکت و انتخاب پروژه های ساخت و ساز .......
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یداله شریفی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی قیمت گذاری در پروزه های ساخت وساز عظیم با توجه به کیفیت مصالح بکار رفته واستحکام بنا ( نمونه موردی : پروژه عمرانی مسکن مهر پردیس ) .......
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سید مجید موسوی واسطی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برسی علمی و عملی استفاده از روشهای طرح و ساخت در پروژه های عمرانی .......
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن حق جویان مورد تصویب مدیر گروه محمد نوراله دزفولی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدیریت زمان و هزینه پروژه های ساخت و ساز با استفاده از روش مدل سازي اطلاعات ساختماني ( bim) .......
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی اصغر مرادی سپه وند مورد تصویب مدیر گروه محمد نوراله دزفولی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدیریت مصالح در کارگاهها با هدف بهینه سازی و صرفه جویی در استفاده از مصالح .......
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا رضوی
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا رضوی
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا رضوی
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا رضوی
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا رضوی
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا رضوی
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا سجادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و شناسایی عوامل موثر بر ارائه خدمات مالی در موسسات مالی و اعتباری ایران( مورد مطالعه: موسسه اعتباری ثامن منطقه آزاد اروند شعب آبادان و خرمشهر) .......
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلام بصیری پور
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلام بصیری پور
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهام بیات مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش خواست عمومی در قانون گذاری کیفری .......
تاریخ:
1396/02/02

سوالات متداول