دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی ادیب
تاریخ:
1396/01/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی ادیب
تاریخ:
1396/01/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شریفه اشرفی
تاریخ:
1396/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شریفه اشرفی
تاریخ:
1396/01/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شریفه اشرفی
تاریخ:
1396/01/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیما ارشادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: " مطالعه فقهی حقوقی طلاق و بررسی آثار آن بر فرزندان و جامعه با نگاهی به حقوق تطبیقی ". .......
تاریخ:
1396/01/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صادق جلالی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر حساسیت جریان نقد و اهرم مالی بر رشد شرکتها: مورد مطالعه بورس اوراق بهادار .......
تاریخ:
1396/01/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسین بابایی
دانشجو: عبدالرضا سلطانی
تاریخ:
1395/12/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسین بابایی
دانشجو: فاطمه فاضلی
تاریخ:
1395/12/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسین بابایی
دانشجو: فرهاد نوذری
تاریخ:
1395/12/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسین بابایی
دانشجو: نعمت اله رضائی
تاریخ:
1395/12/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا چراغ پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر رسانه های جمعی در وقوع جرم و نقش آنها در ایجاد حالت خطرناک در افراد .......
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رحیم حیدری والا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقررات حاکم بر اینترنت و فیلترینگ در ایران .......
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسین بابایی
دانشجو: عبدالرضا لویمی
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی مزرعاوی مورد تصویب مدیر گروه فریدون امیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی ارتباط میان فرهنگ بازاريابي و تعهد سازماني:مورد مطالعه شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب .......
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسین بابایی
دانشجو: غلامرضا کردی
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسین بابایی
دانشجو: محمدرضا طافی
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدعلی جوی مورد تصویب مدیر گروه محمد حسین بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر AHP و DEMATEL به منظور ارزیابی فاکتورهای موثر بر پیاده سازی یک زنجیره تامین سبز .......
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یونس عساکره
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یونس عساکره
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یونس عساکره
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یونس عساکره
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عظیم جلیلیان
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شاوران موسویان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسايي عوامل موثر بر ملي گرايي مصرفي از ديدگاه مصرف كنندگان مطالعه موردي( مصرف كنندگان خودرو استان خوزستان) .......
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبدالحسین مکوندی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثير ساز وكارهاي نظام راهبري شركتي بر رابطه بين اعتماد بيش از حد مديريتي و واكنش سرمايه گذاران .......
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عارف باوی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برسي نقش گمرك الكترونيك بر توسعه صادرات از ديدگاه كارشناسان وصادر كنندگان در استان خوزستان( مطالعه موردي گمرك خرمشهر) .......
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ماندانا بهزادزاده
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ماندانا بهزادزاده
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یونس عساکره
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو منوچهر لرکی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تأثير اولويت بندي نتايج حاصل از استقرار سيستم اتوماسيون اداري بر بهروري منابع پتروشيمي بندرامام .......
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شهلا بحرانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران examine the relationship between earnings quality and stock .......
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آزاده جعفری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه علی بین تمرکز بانکداری و رشد اقتصادی .......
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یونس عساکره
تاریخ:
1395/12/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: بهناز حیدری
تاریخ:
1395/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: عبدالرضا چاروسایی
تاریخ:
1395/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: شاهین غانمی
تاریخ:
1395/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: منوچهر رضائی میرقاید
تاریخ:
1395/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: امین گیلک
تاریخ:
1395/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: سعید جلالی
تاریخ:
1395/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فریدون امیدی
دانشجو: پریسا سلمان پور
تاریخ:
1395/12/28

سوالات متداول